TERMENI SI CONDITII 
De utilizare a site-ului www.videodirect.ro

1. Definitii
GENERAL SECURITY sau GS sau FURNIZOR este denumirea societatii SC General Security SRL, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 4-5, jud. Cluj, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1732/1998, avand CUI RO 11160619 si cont bancar deschis la Raifeissen Bank IBAN RO90 RZBR 0000 0600 1404 9611
CLIENT - Persoana fizica sau juridica ce are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre General Security si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.
CONT - ansamblul format in principal dintr-un nume, o adresa de e-mail, o parola, precum si alte date de identificare, ce permit unui singur CLIENT accesul la informatiile si produsele oferite pe SITE.
PRECOMANDA si COMANDA - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Furnizor si CLIENT prin care CLIENTUL transmite Furnizorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.
DOCUMENT - prezentele Termeni si Conditii
CONSULTANT GS – este persoana care reprezinta General Security in procesul de vinzare a produselor de pe site si raspunde pentru analiza precomenzilor Clientilor si finalizarea lor prin contactarea telefonica a Clientului, transmiterea starilor comenzii si vegheaza la buna indeplinire a tuturor pasilor din proces.
CONTRACT la distanta - conform definitiei cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;
NEWSLETTER / ALERTA - mijlocul de informare, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre General Security intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea General Security cu referire la informatiile continute de acesta.
TRANZACTIE - incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs de catre General Security catre Client, prin transfer bancar sau prin plata ramburs la momentul livrarii.
COMUNICARE Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate General Security se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea General Security in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin anunturi pe site.

2. Newslettere si alerte
In momentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, acceptand Termenii si Conditiile, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea General Security.

Datele preluate de la Client in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre General Security in limitele Politicii de confidentialitate.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre Client se poate face in orice moment: folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite; prin contactarea General Security la datele de mai sus, conform cu informatiile de contactare si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru document si se aplica doar ulterior transmiterii intentiei de renuntare.

General Security isi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din partea General Security, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

3. Politica de confidentialitate
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, General Security SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitme. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prin crearea Contului, fiecare Client si-a exprimat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru ca General Security sa colecteze si sa administreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

General Security nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

3.1. Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal
Definitii:
Date cu caracter personal: informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, in mod particular prin referire la un numar de identificare intern, numele si prenumele acesteia, telefonul fix sau mobil, adresa de domiciliu si/sau de livrare a produselor achizitionate, adresa de e-mail si locul de munca.
Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti (curierat) prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
Stocarea: Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
Operator: Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale
Scopul bine determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate
Confidentialitatea: Persoanele care prelucreaza, in numele GeneralSecurity SRL, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 677/2001 si alte date prevazute de acte normative
Informarea: Prin prezenta informare persoanele iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal
Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate
Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall monitorizat de General Security SRL, de solutii antivirus actualizat permanent si de criptarea comunicatiilor prin folosirea certificatelor SSL.
3.2. Politica prelucrarii datelor cu caracter personal
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, General Security SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ii sunt furnizate.
General Security SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.videodirect.ro, asa cum prevad dispozitiile legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.
3.3. Drepturile persoanei vizate
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: 
a. Dreptul la informare (art.12) - dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de General Security SRL;
b. Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13) - dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare; 
c. Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14) - dreptul de a obtine de la General Security SRL, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
d. Dreptul de opozitie (art.15) - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 
e. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) 
f. Dreptul dea se adresa justitiei (art.18) – dreptul de a va adresa justitiei pentru aparare a oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate. Orice informatie furnizata de catre dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de General Security SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos. Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveti intrebari legate de confidentialitatea datelor, ne puteti contacta / notifica oricand utilizand datele de contact existente pe site. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va rugam sa nu ni le furnizati. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata. 
3.4. Scopul colectarii datelor
General Security SRL prelucreaza datele cu caracter personal (ale persoanelor care se inregistreaza, beneficiarilor si/sau altor persoane care au legatura sau iau contact cu General Security SRL) care ii sunt furnizate prin navigarea pe site-urile General Security, in vederea promovarii si comercializarii produselor sale. Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, locul de munca sau orice alte asemenea date care au fost furnizate) pot fi prelucrate si utilizate de catre General Security SRL atat in scopuri de promovare a produselor prin reclame, politici de marketing si publicitate, precum si in scopul intocmirii documentelor fiscale obligatorii si celor legate de expeditia bunurilor, pentru desfasurarea activitatii comerciale cu acestia, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. General Security SRL nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele dumneavoastra (informatii personale sau informatii optionale) fara acordul dumneavoastra, cu exceptia cazului in care avem convingerea, de buna credinta, ca legislatia ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.
General Security poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizate de catre browser-ul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre General Security pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic.
3.5. Securitatea datelor cu caracter personal
General Security SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. General Security SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate angajatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
General Security nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa printr-un email la vanzari@videodirect.ro sau prin telefon la numarul 0264 439 200


4. Politica de vanzare online
4.1. Accesul la serviciu
Accesul la Site este permis oricarei persoane. Pentru a putea beneficia de serviciile comerciale oferite de General Security prin intermediul acestui site, trebuie ca persoana in cauza sa creeze un cont. Prin crearea contului, acesta va trebui sa accepte prevederile acestui Document, devenind astfel Client.
General Security isi rezerva dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu si campanii marketing in cazul in care considera ca, in baza comportamentului avut de catre Client (ex. plasarea si refuzarea a mai mult de doua comenzi in sistemul de plata la livrare, plasarea de comenzi care ulterior sunt anulate sau modificate, folosirea unui limbaj tendentios, incalcarea dreptului de proprietate intelectuala etc) , accesul si existenta Contului Clientului ar putea prejudicia in vreun felGeneral Security. Acest drept poate fi exercitat in orice moment si nu este necesara notificarea Clientului in acest sens.

Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisa partajarea unui Cont intre mai multi Clienti.
In situatia in care se descopera accese partajate de mai multi Clienti, General Security isi rezerva dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Continut sau Serviciu. Daca exista comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.
General Security poate refuza o comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune, pentru urmatoarele situatii:
-esuarea / invalidarea tranzactiei online;
-furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client;
-activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.videodirect.ro apartinand societatii General Security SRL si /sau partenerilor sai;
-Clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor normale si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi General Security ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte;
-livrari consecutive esuate din culpa Clientului;
-alte motive justificate (de ex. : plasarea si renuntarea nejustificata la mai mult de trei comenzi intr-un interval de 30 zile).
4.2.Produse 
General Security poate publica pe site informatii despre produse, servicii si/sau promotii practicate intr-o anumita perioada si in limita stocului disponibil.
General Security poate limita capacitatea de achizionare a unor produse disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti, pe motive intemeiate.
Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in RON si includ TVA.
Facturarea produselor achizitionate se face exclusiv in RON folosind informatiile furnizate de Client in formularul destinat. General Security nu raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate de Client pentru factura. 
Facturile se emit astfel: pentru platile efectuate anterior primirii produselor se emite factura proforma iar pentru platile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura fiscala. Pentru corectii (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise si inregistrate automat si incluse in raportarile fiscale. Nu se accepta corectii decit modificari ale facturilor emise decat in limitele precizate.
Plata produselor achizitionate prin intermediul serviciului se poate face prin transfer bancar sau prin plata la livrarea prin curier (plata ramburs).
La plata prin transfer bancar, aceasta se va face in contul bancar indicat in emailul de confirmare a comenzii trimis de serviciu, mentionand in detaliile de plata numarul comenzii (a facturii proforma).
Pentru a urgenta procesul de livrare a produselor comandate va recomandam sa ne trimiteti confirmarea platii deindata ce ati efectuat plata, aceasta usurind identificare platilor.

General Security poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment pana la plasarea comenzii, fara a datora daune sau alte penalitati catre nici un potential client.

In imaginile produselor , General Security isi rezerva dreptul de a utiliza si alte produse (accesorii / etc) care pot sa nu fie incluse in costurile produselor respective si implicit nu vor fi livrate la achizitia produselor. In acest caz, se precizeaza expres in descrierea produselor ce bun este de vanzare si se marcheaza si in imagine.

In cazul putin probabil cand General Security nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe e-mail Clientul, oferindu-i una dintre alternative:
a. anularea comenzii sau scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat sau
b. alegerea unui alt produs echivalent cu diferenta de pret sau
c. restituirea catre Client a contravalorii produsului ce nu mai poate fi livrat
TAXA DE TIMBRU VERDE – este calculata conform normativelor stipulate in OUG5/2015 si este suportata integral de catre General Security.

4.3. Comanda online
Clientul poate efectua precomenzi de produse comercializate, exclusiv pe site, prin selectarea produselor ca si model, a cantitatii dorite siprin stabilirea modalitatii de plata.
Pretul afisat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm.
Prin finalizarea comenzii impreuna cu Consilierul GS, Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la momentul confirmarii comenzii, denumita in cadrul acestui document si comanda emisa.

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre General Security atunci cand acesta trimite catre Client confirmarea comenzii, concomitent cu aparitia acesteia in istoricul de comenzi a Clientului, urmat de receptia tuturor produselor (dpdv cantitativ si calitativ) din acea comanda (direct sau prin subcontractori). Mai mult, inainte de a confirma comanda Clientului si inainte de a expedia produsele, General Security are dreptul sa contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil telefonic sau e-mail, pentru a obtine confirmarea personala de catre Client a datelor sale de identificare si livrare. Clientii accepta ca General Security nu poate fi fortat sa confirme/livreze produse catre persoane care nu au confirmat datele de livrare si identificare.
General Security va denunta unilateral si va anula automat comanda efectuata de catre Client, chiar si fara notificare prealabila adresata Clientului, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
-daca datele furnizate de catre Client privind livrarea (adresa, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte sau CNP invalid;
-daca activitatea Clientului pe site poate produce daune de orice natura de partea General Security si/sau partenerilor acestuia;
-daca exista mai mult de doua livrari consecutive, esuate;
-daca plata facturii proforma nu s-a realizat in termen de maximum 24 ore respectiv incasarea platii a depasit 3 zile lucratoare de la data emiterii facturii, in situatia in care Clientul opteaza pentru plata prin transfer bancar
-pentru alte motive obiective.

In cazul in care Clientul renunta la o comanda cu plata efectuata in avans, prin transfer bancar confirmat, suma aceasta va fi rambursata de catre General Security in maxim 14 zile de la data la care General Security a luat la cunostiinta de acest fapt sau poate fi considerata plata in avans pentru o noua comanda, la solicitarea Clientului.

O precomanda plasata poate fi modificata impreuna cu Consultatul GS, telefonic, urmind ca dupa finalizarea de comun acord a comenzii, clientul sa fie informat printr-un email de confirmare a comenzii asupra detaliilor acesteia. Dupa primirea acestei confirmari, clientul poate anula aceasta comanda doar trimitand un e-mail pe adresa vanzari@videodirect.ro mentionand clar solicitarea de anulare a comenzii si a numarului acesteia.

In cazul in care un Client solicita modificarea datelor personale, toate comenzile in derulare existente la acel moment, isi pastreaza datele definite/acceptate de catre Client inainte de momentul modificarii, lunadu-se in considerare pentru livrare si contact, noile date modificate corespunzator.

4.4.Comanda telefonica
Clientul nu poate efectua comenzi telefonice fara a genera o procomanda de pe site. Clientul de comun acord cu agentul de vinzari al GS poate solicita modificarea comenzii la telefon.

4.5. Contract si finalizare
General Security va emite si transmite catre Client toate documentele necesare care sa ateste achizitionarea produselor de catre Client conform legislatiei in vigoare.
General Security va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare in care se afla comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicata de acesta.
Factura emisa va cuprinde toate mentiunile obligatorii in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare.
Contractul la care se adauga documentele care atesta livrarea catre Client a coletului de catre curier (AWB semnat si decontat) din partea General Security, devine Contract onorat.
Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

In cazul in care exista diferente intre lista cu produse livrate si continutul coletului, Clientul are obligatia de a notifica General Security si curierul (daca constatarea s-a facut in prezenta acestuia) in maximum 24 de ore de la receptia coletului telefonic sau prin e-mail catre adresa vanzari@videodirect.ro cu detaliile aferente (foto, explicatii etc).

5. Transport
Livrarea catre Client a produselor achizitionate de la General Security, este efectuata numai prin intermediul sistemului de curierat rapid.

Serviciul de curierat rapid Standard, ofera livrarea expeditiei intr-un termen mediu de 24 de ore din momentul preluarii de la GS. Acest termen poate varia in functie de greutate, dimensiuni si destinatie. Greutatea maxima admisa per colet este de 40 kg, iar dimensiunile trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: Lungime 60 cm / Latime 50 cm / Inaltime 30 cm. Pentru expeditiile de peste 3 m lungime sau de peste 100 kg greutate livrarea se va executa din sediile curierului.
Pentru comenzile finalizate pina la ora 14 predarea coletului se va face curierului in acea zi, celelalte se vor preda in urmatoarea zi lucratoare.
In cazul in care Clientul finalizeaza o comanda in valoare mai mare de 500 lei, General Security ofera transportul gratuit pentru acea comanda, pe teritoriul României. Altfel, costul transportului prin curier este de 20 lei (inclusiv TVA) pentru fiecare comanda.

6. Calitate si garantii
General Security respecta prevederile de garantie conform legislatiei romanesti in vigoare.
Garantia se aplica conditiilor normale de utilizare si este valabila numai pentru produsele achizitionate si platite de Client de la General Security. Produsele beneficiaza de o garantie de conformitate conform prevederilor Legii 449/2003, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2016, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vanzarea de bunuri de consum si garantiile conexe sau daca in prezentarea produsului este precizat un termen extins de garantie se aplica termenul mai lung. Raspunderea General Security, conform prevederilor art. 9-14 din Legea 449/2003, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. 
Garantia presupune rambursarea valorii pentru produsele neconforme pentru care Clientul notifica comerciantul in scris in termenul legal; 
Informatii cu privire la termenii si conditiile de garantie General Security se pot pune la dispozitia Clientilor la cerere sau pot fi consultate in cadrul acestui document.

7. Renuntarea la contract si returnarea produselor
Clientul General Security poate returna produsele achizitionate prin intermediul unui Contract si este indreptatit sa primeasca intreaga contravaloare platita pentru produse, in urmatoarele situatii :
Produsele comandate online ce se vor ridica de catre client de la unul din punctele de lucru nu beneficiaza de retur acesta avand posibilitatea de a le verifica si de a le testa functionalitatea la ridicarea lor.
Inainte de expirarea perioadei de retragere, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile calendaristice incepand de la ziua in care intra in posesia fizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. 

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele care prezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme de folosire si/sau interventii neautorizate etc. 

GS/Furnizorul va rambursa contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informarii Furnizorului de catre Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract si acceptarea returului, intr-un cont bancar. 

Furnizorul va face rambursarea contravalorii produsului numai dupa primirea produsului vandut.
Pentru a beneficia de returul produselor conform Ordonantei de Urgenta 34/2014, trebuie completat formularul de retur aflat mai jos, cel tarziu in a 14-a zi calendaristica de la data ridicarii/primirii produsului. Formularele completate dupa aceasta perioada nu sunt luate in considerare. De asemenea produsul trebuie sa intre in posesia noastra cel tarziu in a 14-a zi calendaristica de la data receptionarii lui.

Returul produselor se poate face prin curier cu livrare la adresa sediului Furnizorului sau venind direct la sediul Furnizorului din Cluj Napoca P-ta 1 Mai 4-5, dar nu inainte de a completa formularul de retur si a primi acceptul din partea noastra. 

In cazul in care au fost achizitionate mai multe produse de acelasi fel, nu se poate returna decat un singur produs desigilat, restul cantitatii este acceptata doar daca produsele sunt sigilate.

In momentul expedierii sau predarii la sediul Furnizorului, coletul sa contina urmatoarele documente:
1. Copie dupa factura 
2. Numarul de retur (numarul comunicat pe mail in momentul completarii formularului de retur). 
Pentru coletele trimise prin curier trebuie sa completati pe scrisoarea de transport (AWB) numarul de retur precum si mentiunea RETUR

Exceptii: 

Urmatoarele categorii de produse nu se pot returna decat daca sunt sigilate: 
Inregistratoare DVR, NVR sau Hybride, Servere 
Nu se pot returna produse aflate in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

a. Produsul a fost adus pe "comanda speciala" (COMANDA SPECIALA este definita ca fiind lista de produse comandata de catre Client si care nu se afla in stocul uzual al Furnizorului dar care pot fi livrate pe baza unei comenzi ferme si a platii unui avans, in termenii agreati de parti. Furnizorul il va informa pe Client daca oricare dintre produsele comandate constituie Comanda Speciala.)
b. Produsul nu mai are ambalajul original complet in care a fost livrat
c. Etichetele de identificare sunt deteriorate sau lipsesc
d. Licentele OEM activate (licente preinstalate pe servere, DVR-uri PC BASE, uri sau sisteme desktop.
e. Echipamente de pe care s-au dezinstalat sistemele de operare sau alte programe cu care au fost livrate
f. Echipamente care prezinta urme de utilizare (zgarieturi, lovituri urme de suruburi sau cabluri taiate.

In eventualitatea in care produsul achizitionat este nefunctional sau prezinta vicii de fabricatie si sunt confirmate de unitatea noastra de service, acesta va fi inlocuit cu un produs functional, cu conditia notificarii in scris a S.C. General Security SRL sau prezentarea la sediul societatii cu produsul respectiv in termen de 48 de ore de la primirea produsului de catre dumneavoastra. 
 

Returnarea produselor resigilate: Recomandam verificarea imediat dupa receptie a acestor produse. Nu se accepta returul produselor pentru accesorii lipsa sau pentru alte motive care sunt prezentate in starea produsului. Pentru aceasta categorie de produse contravaloarea se returneaza doar in urmatoarele conditii:

- produsul se defecteaza in perioada de garantie prevazuta;
- defectul nu poate fi remediat intr-un interval de 15 zile lucratoare;
- produsul defect nu poate fi inlocuit cu un produs similar.

In cazurile in care produsele returnate prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, socuri electrice, accesorii lipsa, ne rezervam dreptul de a stabili daca returul va fi acceptat, situatie in care ne rezervam dreptul de a opri o suma din v